Accionistes

Junta General ordinària i extraordinària 2021 – Euroestrellas Ter, SL

  Junta General Ordinària 2021 – Distribuïdora del Bages S.A.

  Junta General Ordinària novembre 2021 – Host Torrents Services, S.A